580Logo-Ayla-metlogo245x270
Filosofie

Wij  zijn geneigd vooral te kijken naar wat zich in het lichaam  afspeelt en daar een antwoord op te vinden, en, als we de weg  hebben gevonden naar alternatieve geneeswijzen, liefst op  natuurlijke wijze. Echter, hiermee lopen we het risico voorbij  te gaan aan hetgeen wat geleid heeft tot die klacht en dus aan  symptoombestrijding te gaan doen, zelfs aan onderdrukking ook  al gebruiken we natuurlijke middelen.

Als we  even die aandoeningen buiten beschouwing laten die  levensbedreigend zijn en acute behandeling nodig hebben,  regulier of alternatief, dan is het de moeite waard om even  stil te staan bij de achtergrond van het  probleem.

Huisdieren en mensen zijn sterk met elkaar  verbonden. Bijna iedereen kent wel het moment waarop een dier  bij je kwam: het leek wel of ze me uitzocht..het was de enige  uit het nest die naar me toe kwam..katten die spontaan aan  komen lopen....dat konijntje dat je zag zitten in een winkel  terwijl je helemaal geen dier zocht...en nog veel meer.

 

Op het moment dat je min of meer bewust  gaat communiceren met dieren wordt dat nog veel duidelijker.  Mijn eigen kat komt bij een vriendin vandaan waar hij  onhandelbaar was. Toen ik hem wilde behandelen en contact met  hem zocht gaf hij duidelijk te kennen dat hij bij mij wilde  wonen, verder niets. Al mijn pogingen om hem te behandelen met  middelen liepen dan ook op niets uit. En uiteindelijk hebben  we het maar geprobeerd en is hij sinds twee jaar een zeer  gewaardeerd huisgenoot.

 

Dit even om duidelijk te maken dat dieren  ook heel sterk hun eigen aandeel hebben in wat er met ze  gebeurt, zodat niemand zich schuldig gaat voelen over die  wisselwerking.

Soms zijn problemen heel simpel en  makkelijk op te lossen. Bijvoorbeeld als het gaat om voeding. Laten we even uitgaan van de eerder  genoemde onderdrukte huidklachten bij een hond. Stel: de al  tijden durende huidklachten blijken heel makkelijk op te  lossen door te kiezen voor een natuurlijk voeding, bestaande  uit vers vlees. De keuze voor natuurlijke voeding, met  name voor honden en katten, moet soms genomen worden tegen de  kracht van heel veel vooroordelen in. Ergens wist je ook  wel dat het beter zou zijn, maar je durfde de stap niet te  zetten om alle reclames en voorlichting te trotseren.Dit dan  toch doen en zien dat het werkt geeft een goed gevoel en  vertrouwen in je eigen wijsheid. Niet alleen de hond is dan  beter af.

Maar  soms ligt het ook dieper. Niet zelden kies ik een middel voor  een dier dat in het verleden ook al eens aan zijn mens is  voorgeschreven. Anders gesteld: grote kans dat de aandoening  van je dier niet alleen een boodschap herbergt voor je dier,  maar ook voor jezelf.

Als je het vanuit dat gezichtspunt bekijkt  is  een klacht geen probleem,  maar een vraag. Een vraag die je in staat stelt op zoek te  gaan naar de balans in het leven. Vind je die voor het dier,  is de kans groot dat je zelf ook een stukje meer in balans  komt.

Soms is de boodschap direct duidelijk,  soms vind je die alleen door de fysieke klacht als  uitgangspunt te nemen, en soms wordt hij ook niet herkend.  Want niet zelden is het iets waar we zelf nog niet helemaal  aan willen. Ook dat is niet erg. Ooit wordt het wel duidelijk  en zijn we het dier dankbaar voor zijn geschenk.

 
Het enige wat  we hoeven doen is ons er bewust van te  worden.